Αρχική σελίδα » Συντελεστές » Γίνε Ηγέτης


Πρόγραμμα


Μεταπτυχιακών Σπουδών

(ΔΠΜΣ)


Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Φιλοσοφία και Διοίκηση-Μάνατζμεντ

 MBA in Philosophy and Management

 

 

Γίνε Ηγέτης!

  

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019


 

Με τη συνεργασία του

AACSB International:


 
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

  

Το MBA «Φιλοσοφία και Διοίκηση-Μάνατζμεντ» («Philosophy and Management») προσφέρεται από τα Τμήματα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (ΦΠΨ) και Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ. Είναι Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ), το οποίο πραγματοποιείται με τη συνεργασία του AACSB International (Association to Advance Collegiate Schools of Business). Το AACSB International είναι το μεγαλύτερο διεθνές δίκτυο στον χώρο των επιχειρήσεων και συνδέει εκπαιδευτές, φοιτητές και επιχειρήσεις σε έναν κοινό στόχο: στη δημιουργία των μελλοντικών ηγετών στις επιχειρήσεις. Το AACSB διαθέτει τρία παγκόσμιου βεληνεκούς Στρατηγεία: α) το Κεντρικό, στην Τάμπα, Φλόριντα, ΗΠΑ, β) το προσανατολισμένο στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική, με έδρα το Άμστερνταμ, και γ) το προσανατολισμένο στην Ασία-Ειρηνικό, με έδρα τη Σιγκαπούρη. Οι κορυφαίοι του πλανήτη (Πανεπιστήμια, Επιχειρήσεις) έχουν ενταχθεί στο AACSB International.

 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Φιλοσοφία και Διοίκηση-Μάνατζμεντ


MBA in Philosophy and Management

 

 

Γιατί να επιλέξω «Φιλοσοφία και Διοίκηση-Μάνατζμεντ»

Ο απόφοιτος του Προγράμματος:
 • Είναι ηγέτης στον χώρο του μάνατζμεντ, διαθέτοντας καθολική εικόνα της διοίκησης σε ένα παγκόσμια ανταγωνιστικό περιβάλλον
 • είναι στο έπακρο αποτελεσματικός, καθώς γνωρίζει διακυβέρνηση του εαυτού (αυτογνωσία) και διακυβέρνηση των άλλων
 • διαθέτει πληθώρα λύσεων και λαμβάνει αποφάσεις συνδυάζοντας τον πλούτο της φιλοσοφικής θεωρίας εφαρμοσμένης στην πράξη του μάνατζμεντ
 • είναι πρωτοπόρος και καινοτόμος, στη βάση ευφυών διευθυντικών μεθόδων, ηθικής  σύνεσης και φιλοσοφικής σοφίας

 

Στόχοι του Προγράμματος

Στο πολυσύνθετο σύγχρονο και παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον, στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα:


 1. η κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας για εξειδικευμένους επιστήμονες, καταρτισμένους σε θεωρία, έρευνα και πρακτική εφαρμογή  στις πραγματικές καταστάσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα.
 2. η εξέλιξη και επιμόρφωση της προσωπικότητας των Ηγετών-Μάνατζερ με επίκεντρο τον άνθρωπο
 3. η εκπαίδευση στη διαχείριση κρίσεων,  την εταιρική διακυβέρνηση και την ηθική ευθύνη των επιχειρήσεων
 4. η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης άποψης σε αντίθεση με  την παραδοσιακή ιδέα του οργανισμού ως σύνθεση  απομονωμένων, ανεξάρτητων λειτουργιών  και τμημάτων
 5. η ανάπτυξη κριτικής ικανότητας για  ταχύτερη, πιο αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων, λήψη αποφάσεων και σχεδιασμού
 6. η εφαρμογή ενός νέου τρόπου σκέψης στην εργασία που στηρίζεται στην γνώση, εμπνέει καινοτομία και παραμερίζει τα εμπόδια του συμβατικού τρόπου θεώρησης στο μάνατζμεντ 


Δεκτοί στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακοί Φοιτητές 

 

Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ανεγνωρισμένων ομοταγών  Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΔΟΑΤΑΠ, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι της ημεδαπής ή αντιστοίχων της αλλοδαπής, με κριτήρια που θα θεσπίσει η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Διδακτικό Προσωπικό 

 • Μέλη ΔΕΠ των συνεργαζομένων Τμημάτων
 • Προσκεκλημένοι Καθηγητές από Πανεπιστήμια της χώρας
 • Αφυπηρετήσαντες Καθηγητές
 • Ειδικοί ερευνητές
 • Επισκέπτες Καθηγητές Πανεπιστημίων της αλλοδαπής
 • Διακεκριμένες προσωπικότητες του επαγγελματικού κόσμου 

Γιατί να επιλέξω το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών 

 1.  Δυνατότητα εύρεσης εργασίας στο εγχώριο και διεθνές περιβάλλον
 2.  Δυνατότητα ανέλιξης στον χώρο εργασίας
 3.  Απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος κύρους για τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα
 4.  Άμεση διασύνδεση με την ελληνική και διεθνή αγορά εργασίας
 5.  Κυρίαρχη πρακτική κατεύθυνση και εφαρμογή
 6.  Πραγματοποίηση στην Ελλάδα της τελευταίας, παγκόσμιας, τάσης του μάνατζμεντ
 7.  Υπέρβαση της κλασικής, μηχανιστικής, πλευράς του μάνατζμεντ
 8.  Μοριοδότηση διοικητικών στελεχών του δημόσιου τομέα
 9. Πτυχίο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με κορυφαίες διεθνείς συνεργασίες       (AACSB International)
 10. Εκπόνηση πρωτότυπου ερευνητικού έργου διεθνούς εμβέλειας
 11. Ελληνόγλωσσα, δίγλωσσα (ελληνικά-αγγλικά) και αμιγώς ξενόγλωσσα (στην αγγλική) τμήματα

 

Υποστήριξη του Προγράμματος  

 • Τμήματα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)
 • AACSB International
 • Πανεπιστήμια του εξωτερικού
 • Ειδική Διατμηματική Επιτροπή, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος, Εκπρόσωπος του AACSB International στο Πρόγραμμα
 • Κανονισμός Σπουδών, ο οποίος περιλαμβάνει τη δομή, το περιεχόμενο του Προγράμματος και όλες τις λεπτομέρειες για την επιτυχή ολοκλήρωσή του
 • Γραμματεία του Προγράμματος 

Σχεδιασμός του Προγράμματος  

 1. Ελάχιστη διάρκεια σπουδών τέσσερα (4) εξάμηνα
 2. Εισαγωγικά μαθήματα στη Φιλοσοφία, στο Μάνατζμεντ και στην Οικονομία πριν από την έναρξη του Α΄ εξαμήνου (Bridge-up Courses)
 3. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις διδακτικές εβδομάδες είτε διά ζώσης ή/και εξ αποστάσεως
 4. Η επιτυχής  φοίτηση οδηγεί στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Φιλοσοφία και Διοίκηση-Μάνατζμεντ» («Philosophy and Management»)
 5. Τα τρία (3) πρώτα εξάμηνα η φοίτηση είναι με παρακολούθηση μαθημάτων
 6. Η Διπλωματική εργασία εκπονείται κατά το Δ΄ εξάμηνο και ολοκληρώνεται με το πέρας του, ταυτόχρονα με την παρακολούθηση των μαθημάτων του Δ΄ εξαμήνου, ενώ η προετοιμασία της μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά το Γ΄ εξάμηνο

 

Εισαγωγικά Μαθήματα Υποχρεωτικά

 

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

 

Εισαγωγή στο Μάνατζμεντ και στην Οικονομία

 

 

 

Μαθήματα Υποχρεωτικά

ECTS

Α΄ Εξάμηνο

 

Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία και Μάνατζμεντ

7,5

Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων: Ανάλυση και Διαχείριση Επενδύσεων

7,5

Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία και Μάνατζμεντ

7,5

Αρχές Μάνατζμεντ και Οργανωσιακή Συμπεριφορά

7,5

Σύνολο

30

Β΄ Εξάμηνο

 

Στρατηγικές Επιχειρήσεων

7,5

Διαχείριση Κρίσεων – Ηθική των Διαπραγματεύσεων

7,5

Μάρκετινγκ

7,5

Επιχειρηματική Ηθική

7,5

Σύνολο

30

Γ΄ Εξάμηνο

 

Διοίκηση ανθρώπινων πόρων και Διαμόρφωση Ηγετών του Μάνατζμεντ

7,5

Χρηματοοικομονική Διοίκηση

7,5

Διαχείριση Πληροφοριών και Λήψη Αποφάσεων

7,5

Φιλοσοφία και Επιχειρηματική Στρατηγική

7,5

Σύνολο

30

Δ΄ Εξάμηνο

 

Μαθήματα Επιλογής (δύο εξ αυτών, ένα από κάθε Τομέα)

 

ΤΟΜΕΑΣ 1: Α) Μαθηματική Στατιστική και Πληροφορική

7,5

Β) Συστημική των Επιχειρήσεων και Διοίκηση Ποιότητας

7,5

ΤΟΜΕΑΣ 2: Α) Λογική, Γνωσιοθεωρία και Μάνατζμεντ

7,5

Β) Θρησκεία και Μάνατζμεντ

7,5

Γ) Φιλοσοφική Ψυχολογία και Μάνατζμεντ

7,5

Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας

15

Σύνολο

30


Εκπαιδευτική Μέθοδος 

 1. Διά ζώσης διδασκαλία (θεωρία, παραδείγματα, ασκήσεις, μελέτες περιπτώσεων (case studies) κ.ά.)
 2. Εξ αποστάσεως διδασκαλία και διά ζώσης συναντήσεις
 3. Τηλεδιασκέψεις
 4.  Εργαστηριακές εφαρμογές και βίντεο
 5.  Εξετάσεις (εκπόνηση εργασιών, εξετάσεις)
 6.  Σημειώσεις, ηλεκτρονικό υλικό, βιβλιοθήκες

  

Άλλες Χρήσιμες Πληροφορίες


Έναρξη και Διάρκεια Προγράμματος 

 • Το MBA «Φιλοσοφία και Διοίκηση-Μάνατζμεντ» («Philosophy and Management») θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2019 με διάρκεια δύο (2) έτη. 

Υποβολή Αίτησης

 • Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεν θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2018
 • Κατοφόρτωση (Download) της αίτησης από την ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.mba.ppp.uoa.gr/ (αρχείο Word)
 • Επισυναπτόμενα (σε αρχεία pdf):
 1. Φωτογραφία
 2.  Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 3.  Βιογραφικό
 4.  Τίτλοι Σπουδών
 5.  Δύο συστατικές επιστολές
 • Ηλεκτρονική Αποστολή (email) της αίτησης και των αρχείων στη Γραμματεία του Προγράμματος: mbamanagement[at]ppp.uoa[dot]gr 

Διαδικασία Επιλογής των Μεταπτυχιακών Φοιτητών  

 1. Βιογραφικό
 2. Συνέντευξη 


Δίδακτρα  

 • Εγγραφή: 300 ευρώ
 • Εξάμηνο: 1500 ευρώ α) προπληρωμή  β) σε τέσσερεις (4) άτοκες δόσεις . Σύνολο τεσσάρων εξαμήνων: 6000 ευρώ
 • Σύνολο Προγράμματος: 6300 ευρώ  

Τα δίδακτρα προκαταβάλλονται:  

    α) η εγγραφή πριν από την έναρξη των Εισαγωγικών Μαθημάτων (Bridge-Up Courses)
    β) το κόστος εξαμήνου πριν από την έναρξη κάθε εξαμήνου.

 

ΠΙΣΩ